About the Author

Dear Reader,

Once, while listening to beloved Queen I felt the need to understand what they in fact sang about. My beginnings with English turned out to be difficult and institutional education seemed not good enough. Luckily, I managed to find wonderful people who helped me understand what it really meant to study a language.

Now that I have done the studies and worked a few years as a teacher of English, I am proud of the successes on the way and aware of possible challenges. I would like to invite you to my idea of an English language course – a course which will awaken the passion of a researcher in You and at the same time invite You for a lifetime adventure!

It all started from humble tutoring among friends. I have been a teacher in a few language schools where I gained experience working with children, youth and adults. I have successfully worked in a corporate environment where I have introduced my own method of teaching English thanks to which You will efficiently use the language in a business context.

I would like to invite you to familiarize yourself with my course and I hope to see you soon!

Stanisław Ryguła

Drogi Czytelniku,

Kiedyś, słuchając ukochanej grupy Queen postanowiłem zrozumieć o czym oni tak naprawdę śpiewają. Początki z angielskim okazały się jednak strasznie trudne, a instytucjonalne nauczanie angielskiego niewystarczające. Udało mi się jednak odnaleźć wspaniałych ludzi, którzy pomogli mi zrozumieć czym jest uczenie się języka.

Teraz, po latach nauki, studiów i z kilkuletnią praktyką nauczania języka angielskiego, dumny z odniesionych po drodze sukcesów, bogatszy o wiele doświadczeń i świadomy możliwych trudności z przyjemnością zapraszam Cię na lekcje ze mną – lekcje, które obudzą w Tobie pasję odkrywcy, wciągając Cię jednocześnie w przygodę życia!

Wszystko zaczęło się bardzo skromnie – od korepetycji wśród znajomych. Byłem i ciągle jestem lektorem w kilku szkołach językowych, gdzie nabierałem doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Z powodzeniem działam w środowisku korporacyjnym gdzie proponuję autorską metodę nauczania języka, dzięki której będziesz skutecznie używał języka angielskiego w kontekście biznesowym.

Zachęcam Cię do zapoznania się z moją ofertą szkoleniową i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy!

Stanisław Ryguła

Advertisement

Let's discuss!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s